Öka ditt antal beviljade krediter med hjälp av AI

Idag måste betalningsförmågan hos den sökande kartläggas och förstås inom loppet av en sekund. Idag används scorekort, dessa tas fram genom en komplex och resursintensiv utvecklingsprocess. Scorekorten uppdateras sällan och i praktiken är de för generella för att förstå alla typer av sökande. Detta leder till att du som kreditgivare riskerar att säga nej till bra kunder då du inte förstår dem fullständigt.

Vår plattform använder sig av artificiell intelligens (AI) och kan identfiera komplexa samband i stora datamängder. Plattformen är ständigt uppdaterad, blir smartare för varje beslut och hjälper dig att öka antalet beviljade krediter utan att addera risk. Välkommen till framtidens kreditbeslut.

Resultat

Förstå dina sökande bättre och öka din konvertering av krediter utan att öka din risk.

Relevans

Följ förändringar i beteende hos konsumenter, företag och i marknaden.

Resurs

Minimera resurserna för att utveckla scorekort och minska resurserna för manuella beslut.

Jag vill veta mer


Driv affär med rätt beslutsunderlag

Vi ger dig kreditbeslut anpassat efter dina önskemål och ditt unika kundsegment. Vi erbjuder modeller anpassade för både privat- och företagskrediter.

Efter dina behov

Ställ unika frågor som:
När kommer skulden återbetalas?
Vad är den optimala räntan för att vinna fler “budgivningar” för inkommande lån från agenter såsom Lendo?

Förutsäg med AI

För att modellerna ska förstå och förutsäga hur dina kunder kommer bete sig använder vi tekniken artificiell intelligens (AI). Modellerna lär sig att hitta regler, mönster och samband utifrån historiska data som är för komplexa för en människa att hitta med blotta ögat.

Läs mer om vår plattform

Eller kontakta oss direkt via:

 Hello@evispot.ai


eviadmNästa generations kreditbeslut