Evispots AI-kreditbeslutsplattform

Verktyget som transformerar era kreditbeslutsprocesser till AI.

Jag vill veta mer
Steg 2

Kreditramverk

Förutse förväntad Acceptansgrad och lönsamhet för modell.

Extra tjänster

Träning och utbildning

Vårt team av analytiker håller i workshops och träning för att komma igång med AI.

Modell och Datautveckling


 • Utnyttja mer av er data med AI

  Utveckla AI-baserade kredit modeller som kan analysera tusentals variabler. Finn alla möjliga insikter från er interna data, vare sig det gäller kreditupplysningar, bokföringsdata, ansökningsdata eller transaktionsdata.

 • Bygg kraftfullare modeller, snabbare

  Gå från tiotals modeller till en AI-baserad modell specialanpassad för flera produktlinjer.

 • Transparens

  Förstå AI-modellerna på en global nivå samt ner till varje individuellt kreditbeslut med Evispot förklarbarings mjukvara. Vi möjliggör samma transparens på dina AI-modeller som på traditionella scorekort.

Kreditramverk


 • Utvärdera och säkerställ modellens prestanda

  Optimera dina AI-modeller efter specifik Acceptance Rate, Default rate, kreditlimit eller ränta.

 • Effektivisera kommunikation

  Ett verktyg där kreditchefer, analytiker och affärsavdelningen arbetar i som förenklar arbetsprocesserna och kommunikation mellan team.

 • Få en helhetsbild av lönsamhet

  Ett verktyg som skapar en helhetsbild över förväntad lönsamhet per låneprodukt, vilket kan användas som underlag för framtida strategiska val.

Deploying och Monitoring


 • Bestäm var modell ska lagras

  Evispots mjukvara kan hostas där det passar dig, on-premise eller på Evispots dedikerade servrar lokaliserade i Sverige. Vi hjälper er att integrera vårt verktyg till era befintliga system om så önskas.

 • Automatiserad Risk Management

  Automatisk uppföljning varje vecka med statistik på hur modellen presterar samt rekommendationer när modell ska uppdateras.

 • Var agil

  Uppdatera kreditlimiter för era kreditkort? Uppdatera räntor för ansökningar från Lendo? I vårt verktyg har vi enkla integrationer från test till produktion för att du ska kunna följa de marknadsförändringar som konstant sker.

Träning och Utbildning


 • Experthjälp vid behov

  Vid behov erbjuder Evispot hjälp från våra team av data scientists. Vi hjälper er att utveckla, evaluera och produktionssätta AI-modeller som passar dina prioriteringar och affärsmål.

 • Träning och utbildning

  Vårt team av data scientist håller träningstillfällen kring specifika ämnen eller tekniker. Vi hjälper er till interna best practises när din organisation går från traditionella scorekort till avancerade AI modeller.

 • Workshops

  Vi erbjuder workshops där vi tillsammans utvecklar AI-modeller med er data i Evispots verktyg. Ni kan jämföra era nuvarande modellers prestanda och utvärdera huruvida ni ska börja arbeta med AI-modeller.

Prata med våra säljare

Kontakta oss och vi hjälper dig att produktionssätta 100% transparenta AI-kreditmodeller.

Image Description