Vanliga frågor och svar

Hur lagras data hos Evispot?

Evispots data och processer lagras enligt standarder för kreditupplysningsbranschen, där processerna är anpassade efter, och godkända, för att behandla kredit- och persondata. Evispot använder sig utav Invativa Cloud för lagring av data, en lagringsplats som tillhandahålls av Invativa (Org: 556618-8602). Invativa ansvarar och tillhandahåller datalagring för kreditupplysningsbranschen sedan 15 år tillbaka.

Datahallen använder sig utav redundanta internetförbindelser med redundanta lastbalanserare tillsammans med UPS och reservkraft med diesel. Datahallen nyttjar ett inpasseringssystem med logg på alla genomförda aktiviteter. Dessutom används skalskydd enligt SSF 200:3, tillsammans med inbrottslarmsystem enligt SSF 130:6, larmklass 3 och kameraövervakning, CCTV.

Hur arbetar Evispot med GDPR?

När vi startade Evispot så har planerna för GDPR infunnits. Vilket har möjliggjort att vi har kunnat designa våra system och processer för datalagring och databehandling i enlighet med de nya reglerna sedan dag ett.

Vi behandlar endast data innehållande personuppgifter under limiterad tid när vi utför utvecklingen av modellerna och då används personuppgiftsbiträdesavtal. När modellerna är utvecklade raderas data eller återföras till personuppgiftsansvarige. Vi har en databehandling policy som utgår från Datainspektionens allmänna råd för datalagring och databehandling. Vi har register för all data som under tidpunkten behandlas och all data behandlas på ett transparent sätt för att våra kunder ska kunna radera, ändra och/eller ge tillgång till önskade personuppgifter.

För specifika fall kan även data pseudonymiseras innan den överförs. Våra modeller klarar av att få ut likvärdiga resultat och prestanda baserat på pseudonymiserad data, om detta är ett önskemål från er så tar vi gärna en diskussion kring hur detta kan genomföras.

Hur transparenta är modellerna?

Kreditmodeller måste kunna förstås av en person och beslutsunderlagen måste kunna bli analyserade i detalj för att modellens prestanda ska kunna kartläggas. AI framställs ofta som en svart låda, där besluten är svårare att härleda än i traditionella metoder som logistisk regression. Med AI kan en kreditmodell bestå utav hundratals variabler i en komplex uppsättning av beslutsträd vilket gör det komplext att förstå vid första anblick.

Evispot har utvecklat processer och verktyg för att göra våra AI modellerna lätta att förstå och förklara – detta kallas förklarbar AI (Eng: Explainable AI). Vår plattform är designad så att du ska kunna erhålla fördelarna med AI men samtidigt möta kraven kring transparens som finns. Vi tillhandahåller modeller som går att förklara med statistiska underlag och vi erbjuder dig också möjligheten att själv vara med och bestämma vilken transparens grad du vill ha på dina modeller.

Hur fungerar det med IP-rättigheter?

Plattformen och dess ursprungliga innehåll och funktionalitet är och kommer att förbli Evispots exklusiva egendom. När du som kund ansluter dig till vår plattform, specialanpassar vi våra kreditmodeller efter dina behov och din data. Den modell som skapas ägs av Evispot och rättigheterna licensieras exklusivt av dig som kund.

Den data som du skickar till Evispot är och kommer alltid förbli din och kommer enbart användas för att specialanpassa modellerna. Din data och den utvecklade modellen kommer aldrig användas till något annat och kommer självklart aldrig delas med tredjepart.

Har du ytterligare frågor?

Kontakta gärna oss via:

 Hello@evispot.ai

Tomas SelldenVanliga frågor